สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการหลีกเลี่ยงเจ้าตัวน้อยจาก ไวรัส Covid-19 ในช่วงที่เจ้าตัวน้อยปิดเทอมอยู่บ้าน เรามีเทคนิคในการดูแลตัวเองและเจ้าตัวน้อยมาฝาก

หากเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น มีเพียง 15 - 20% เท่านั้นที่สามารถหายได้เองเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

ความเสมอภาคในครอบครัวเรื่องง่ายๆ ที่มีความหมายต่อการเติบโต

บริษัท เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ โพลิเมอร์ จำกัด ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรอง Thailand Trust Mark

MEGA SHOW Part 1 and 2 are the largest and most important sourcing trade exhibitions every October for gifts, premiums, housewares, kitchen & dining, lifestyle products, toys & games and stationery in the Asia-Pacific region.

MEGA SHOW Part 1 is entering its 25th year and offers products from 3400+ Asian and internationally-based exhibitors. The diverse and directional merchandise on show is grouped into the NINE merchandise categories.