ภาพเก็บตกงาน big+bih เมื่อ 22-23 เมษายน 2016

 

Big 01
Big 02
Big 03
Big 04
Big 05
Big 06
Big 07
Big 08